Menjadi Pribadi yang Bertaqwa di Bulan Ramadhan

bertaqwa

Menjadi Pribadi yang Bertaqwa di Bulan Ramadhan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Para hadirin yang berbahagia,

Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan. Bulan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan iman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Pada bulan ini, Allah SWT membuka pintu ampunan selebar-lebarnya dan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi hamba-Nya yang beramal sholeh dan bertaqwa.

Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 133:

“Sesungguhnya orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling banyak bertakwa dan berbuat ihsan.”

Taqwa adalah rasa takut dan patuh kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sehingga, orang yang bertaqwa adalah orang yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan berbagai amalan sholeh.

Penjelasan tentang Taqwa ini juga Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam hadisnya :

“Taqwa itu terletak di sini (sambil menunjuk ke dadanya), dan segala kebaikan itu terletak di sini (sambil menunjuk ke dadanya). Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjadi pribadi yang bertaqwa di bulan Ramadhan, antara lain:

Menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan

Puasa Ramadhan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh seluruh umat Islam yang baligh dan berakal sehat. Jadi, puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan hawa nafsu dan amarah.

Memperbanyak ibadah shalat, terutama shalat tarawih dan witir

Shalat tarawih dan witir adalah salah satu ibadah yang istimewa di bulan Ramadhan. Shalat ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi petunjuk hidup bagi manusia. Membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dapat meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT.

Memperbanyak sedekah dan infak

Sedekah dan infak adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadhan. Karenanya, Sedekah dan infak dapat membersihkan harta dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menjaga lisan dan perbuatan

Di bulan Ramadhan, kita harus menjaga lisan dan perbuatan kita agar tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti berkata bohong, ghibah, dan fitnah.

Hadirin yang dirahmati Allah,

Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadhan ini untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Mari kita manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya untuk menjadi pribadi yang bertaqwa.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Komentarmu?