Ramadhan dan Turunnya Al-Quran

turunnya al-quran

Ramadhan dan Turunnya Al-Quran

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang berbahagia,

Bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah dan ampunan, kita patut bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengannya. Pada bulan Ramadhan ini, umat Islam  berbondong-bondong meningkatkan ibadah dan amalan saleh, hal ini untuk meraih pahala berlipat ganda dari Allah SWT.

Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadhan adalah turunnya Al-Quran atau kita kenal juga dengan istilah Nuzulul Qur’an. Allah menurunkan kitab suci umat Islam ini kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, permulannya adalah pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185:

“Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang salah).”

Hadirin yang berbahagia,

Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah:

  • Sebagai petunjuk bagi manusia: Al-Quran berisi panduan hidup bagi manusia dalam segala aspek kehidupan.
  • Sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil: Al-Quran menjelaskan tentang kebenaran dan kebatilan, sehingga manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
  • Sebagai obat hati: Al-Quran memberikan ketenangan dan kedamaian bagi hati manusia.
  • Sebagai syafaat di hari kiamat: Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya di hari kiamat.

Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadhan menjadi bukti kasih sayang Allah SWT kepada umat manusia. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang sempurna, sehingga berisi petunjuk dan panduan bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

Lebih lanjut, Nabi Muhammad bersabda :

“Barangsiapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Terakhir, marilah kita manfaatkan bulan Ramadhan ini dengan sebaik-baiknya. Perbanyaklah membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Semoga dengan berkah Al-Quran, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah SWT.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Komentarmu?