Website Pribadi Rahmadanil

bujang jauah dari tanah Minangkabau

Kalau Hidup Sekadar Hidup, Babi di Hutan Pun Hidup,
Kalau Bekerja Sekadar Bekerja, Kera Juga Bekerja

HAMKA