Iman kepada Qadha dan Qadar – Ringkasan Materi

qadha

Pengertian

Qadha secara bahasa adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan dan penciptaan.

Qadha secara istilah adalah ketetapan, ketentuan dan keputusan Allah Swt. dari sejak zaman azali.

Qadar secara bahasa adalah kepastian, peraturan dan ukuran.

Qadar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Swt. Sebagai perwujudan Qadha

Jadi Qadha adalah ketetapan dan Qadar adalah pelaksanaanya. Gabungan antara keduanya disebut dengan Takdir.

Dalil

Q.S Ar-Ra’du : 11

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekalikali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Baca juga : kisah manusia melawan iblis

Macam-macam Takdir

Takdir Mubram adalah takdir yang tidak dapat dibantah dan di tawar-tawar oleh manusia.

Takdir Mua’llaq adalah takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia.

 

Perilaku orang yang beriman kepada Qadha dan Qadar

Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan (ikhtiar)

Menyerahkan segala persoalan kepada Allah Swt (tawakkal)

Selalu berterima kasih kepada Allah Swt (syukur)

Melaksanakan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya (takwa)

Rela atau menerima pemberian Allah Swt (qanaah)

Tahan godaan (sabar)

Tonton juga : Kisah masa kecil Nabi Musa

Komentarmu?