ADAB TERHADAP GURU DAN ORANG TUA

orang tua

Adab terhadap Orang Tua

Kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia. Keduanya sering merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka. Allah Subhaanahu wa Ta’aala mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan memposisikan bakti pada orang tua setelah tauhid kepada Allah SWT. Oleh karena itu setiap muslim harus memiliki adab yang baik dalam bergaul dengan orang tua.

Dalil

Banyak ayat Al-Qur’an maupun hadis Nabi yang membicarakan tentang Adab terhadap orang tua, salah satunya dalam Qs luqman ayat 15 :

Q.S Luqman : 15

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

HR.Al-Haitsami

“Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturrahim.” (HR. Al-Haitsami)

HR.Tirmidzi

“Ridha Allah ada pada keridhaan orang tua dan murka Allah ada pada kemurkaan orang tua.” (HR. Tirmidzi dan Hakim dari Abdullah bin ‘Amr).

Adab baik terhadap orang tua

Ada banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk berbuat baik kepada keduanya, seperti beberapa hal ini :

 1. Mencintai dan sayang kepadanya
 2. Menaati keduanya
 3. Menanggung dan menafkahi
 4. Menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridha orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan.
 5. Tidak memanggil dengan namanya
 6. Tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahuluinya dalam berjalan
 7. Mengutamakan keduanya sebelum anak dan istri
 8. Mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah wafat
 9. Berbuat baik kepada kawan-kawannya
 10. Tidak Mencaci maki.
 11. Tidak mengeraskan suaranya melebihi suara keduanya demi sopan santun terhadap mereka.
 12. Menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak
 13. Bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua
 14. Tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu kepada keduanya maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan olehnya
 15. Janganlah ia memandang dengan pandangan sinis dan bermuka cemberut kepada keduanya

Adab Terhadap Guru

Sosok guru tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Mulai dari kita kecil sampai kita dewasa kita akan bertemu terus dengan sosok guru. Seorang yang diguguh dan ditiru ini menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada murid-muridnya agar mereka menjadi seseorang yang dapat berkarya sesuai dengan bakat, prestasi, dan kualitas. Dengan perannya yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib itu kita hormati. Dalam Islam pun, ada beberapa hal yang harus baik dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya.

 1. Menghormati dan menghargainya
 2. Tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya
 3. Tidak menggibahnya (membicarakannya dengan yang dia tidak senangi), bahkan membelanya ketika orang lain membicarakannya.
 4. Mendoakannya dari kejauhan semoga Allah beri pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan
 5. Mengambil manfaat dari kebaikan sang guru, dan tidak mencontohnya andai kata ia melakukan kekhilafan.
 6. Menisbatkan ilmu yang ia ajarkan kepadanya
 7. Menjaga adab berbicara dan diskusi dengannya
 8. Taat kepada guru kita dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW
 9. Meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majlis. Memberi salam kepada guru apabila berjumpa dan sentiasa hormat kepadanya.
 10. Memberi perhatian besar dalam pengajaran guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Rendah hati di hadapan guru. Dengan rendah hati maka ilmu akan mudah masuk dalam diri murid

Komentarmu?